نمونه سايت شهرداری

  • سایت شرکتی
  • سایت شرکتی نوین سایت ساز
  • مزایده 1

    در این قسمت متن مزایده قرار خواهد گرفت.

  • مناقصه 1

    در این قسمت متن مناقصه قرار خواهد گرفت.

ارتباط با ما

شهرداری رضوانشهر از پیشنهادات ، نظرات و انتقادات سازنده شما در جهت بهبود نظارت بر امور جاری شهر و مدیریت شهری استقبال می نماید. برای این منظور می توانید با پر کردن فرم انتقادات و پیشنهادات، ما را در جریان نقطه نظرات خود قرار دهید.
همچنین می توانید به یکی از طرق زیر با ما در تماس باشید :
پست الکترونیک :   info@sh-rezvanshahr.ir
تلفــن :   11111111 - ۰31 - فکس: 11111111 - ۰31
آدرس دبیرخانه ستاد:   رضوانشهر - ساختمان شهرداری- کدپستی: 8533111111

 طراحی و ساخت سایت با نوین سایت ساز.